หน้าแรก » ลูกค้ากับความประทับใจ

People you trust....trust Coit..

ลูกค้ากับความประทับใจ

ลูกค้ากับความประทับใจ

ความประทับใจจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก COITและข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับ

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการกับ COIT

ผลสำรวจความพึงพอใจ โดย เอ ซี เนลสัน

Acnielsen

“ 98% ของลูกค้าจะเลือกใช้บริการจาก COIT อีก จุดแข็งของ COIT คือคุณภาพงานทำความสะอาดและการให้บริการที่ดี ของพนักงานปฎิบัติงาน ... ”

Scroll to Top