หน้าแรก » การการันตีจาก COIT

การรับประกันของบริการใน บ้านพักอาศัย

coit-van-guarantee

*ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมจารีตประเพณี

ด้วย COIT คุณจะรู้ว่าคุณได้รับบริการทำความสะอาดที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการรับประกันความพึงพอใจ 100% ที่แข็งแกร่งที่สุดของอุตสาหกรรม หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ของบริการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย COIT ของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว:

ทำความสะอาดพื้นที่หรือรายการใด ๆ เพื่อความพึงพอใจของคุณ
คืนเงินที่คุณจ่ายไปสำหรับบริการ หากคุณยังคงไม่พอใจหลังจากที่เราทำความสะอาดใหม่แล้ว
ซ่อมแซมความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการทำงานของเราด้วยค่าใช้จ่ายของเรา
แก้ไขปัญหาหากเราไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายได้ โดยให้เครดิตมูลค่าเงินสดจริงปัจจุบันของสินค้า* แก่คุณเพื่อนำไปทดแทนที่คล้ายกันจากแหล่ง COIT (เมื่อชำระค่าบริการทำความสะอาด)

ติดต่อนัดรับบริการทำความสะอาดเผื่อบ้านของคุณ

การรับประกันของบริการใน ลูกค้าเชิงพาณิชย์

ด้วย COIT คุณจะรู้ว่าคุณได้รับบริการทำความสะอาดที่ดีที่สุดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการรับประกันความพึงพอใจ 100% ที่แข็งแกร่งที่สุดของอุตสาหกรรม หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ของบริการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย COIT ของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว:

business-people-guarantee-1
ทำความสะอาดพื้นที่หรือรายการใด ๆ เพื่อความพึงพอใจของคุณ
คืนเงินที่คุณจ่ายไปสำหรับบริการ หากคุณยังคงไม่พอใจหลังจากที่เราทำความสะอาดใหม่แล้ว
ซ่อมแซมความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการทำงานของเราด้วยค่าใช้จ่ายของเรา
แก้ไขปัญหาหากเราไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายได้ โดยให้เครดิตมูลค่าเงินสดจริงปัจจุบันของสินค้า* แก่คุณเพื่อนำไปทดแทนที่คล้ายกันจากแหล่ง COIT (เมื่อชำระค่าบริการทำความสะอาด)

*ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมจารีตประเพณี

ติดต่อนัดรับบริการทำความสะอาดของพาณิชย์

การรับประกันชั้นนำของอุตสาหกรรมของเรา

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือการทำให้บ้าน ธุรกิจ หรือทรัพย์สินของคุณกลับคืนสู่สภาพก่อนการสูญหาย — เพื่อความพอใจสูงสุดของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เราสนับสนุนบริการฟื้นฟูภัยพิบัติด้วยการรับประกันที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

AdobeStock_15043751
การรับประกันประสิทธิภาพ — หากคุณไม่พึงพอใจกับบริการฉุกเฉินของเราอย่างเต็มที่ เราจะ:
RE-SERVICE — พื้นที่ขอบเขตเพื่อความพึงพอใจของคุณ
คืนสภาพก่อนการสูญเสีย:หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามขอบเขตตามที่คาดไว้ เราจะเครดิตคุณด้วยรายการปัจจุบันมูลค่าเงินสดตามจริง* ไปทดแทนที่คล้ายกันจากแหล่ง COIT (เมื่อชำระค่าบริการทั้งหมดรวมทั้งค่าลดหย่อน)
ซ่อมแซมความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก COIT ที่นอกเหนือข้อกำหนดของการดำเนินการตามขอบเขต

*ตามที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมจารีตประเพณี

Scroll to Top